Twoje konto   |   Blog   |   O nas   |   Kontakt   |   tel: 22 423 01 86
Gwarancja
 

Warunki gwarancji

Reklamacja i gwarancja

 1. Zawierając umowy z Klientami będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia dostarczenia mu towaru. Klient zobowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia wskazanej niezgodności.
 2. W terminie 14 (czternaście) od otrzymania reklamacji towaru, Sklep ustosunkuje się do niej 
  i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania. Formularz znajduje się poniżej: 
  Formularz reklamacji
 3. W przypadku gdy reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona przez Sklep na jego korzyść, Sklep doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Sklep 
  - zgodnie z żądaniem Klienta - obniży cenę lub zwróci (na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy) uiszczone przez Klienta świadczenie pieniężne za reklamowany towar w ciągu 14 (czternastu) dni.
 4. Dla umów zawieranych z Klientami nie będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, wyłącza się Sklepu internetowego z tytułu rękojmi.
 5. Sklep nie udziela gwarancji na sprzedawane towary.
 6. Towar objęty gwarancją dystrybutora lub producenta, może być reklamowany przez Klienta (w przypadku jego wadliwości) bezpośrednio gwarantowi. Klient może zgłosić się bezpośrednio do gwaranta albo skorzystać z możliwości przekazania zgłoszenia za pośrednictwem Sklepu.
 
Okulary   Jak kupować?   Realizacja zamówienia   O nas   Zasady działalności
       
pozycjonowanie stron
© 2010 okularnia.pl | All rights reserved