Twoje konto   |   Blog   |   O nas   |   Kontakt   |   tel: 22 423 01 86
Polityka Prywatności
 

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sklep.
 2. Dane osobowe, o których mowa w pkt II. 2 i 3 Regulaminu, podawane przez Klienta w trakcie rejestracji są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Klientem a Sklepem. Dane te mogą także służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia warunki wymagane przez Regulamin.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta. Klient oświadcza, że w zakresie przekazanych przez niego danych osobowych objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn.zm.), wypełniając i akceptując formularz rejestracyjny dobrowolnie wyraża zgodę na: 
  a) przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym przez Sklep zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn.zm.) w zakresie niezbędnym do świadczenia usług 
  przez Sklep zgodnie z niniejszym Regulaminem; 
  b) otrzymywanie na adres zameldowania na pobyt stały lub adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały lub adres e-mail informacji o Sklepie i świadczonych przez niego usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji oraz oświadcza, że został poinformowany o tym, że ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji oraz ma prawo wystąpienia do Sklepu o poprawienie bądź usunięcie danych osobowych.
 5. Informacje o danych, o których mowa w pkt II. 2 i 3 Regulaminu mogą zostać udzielone przez Sklep organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 6. Po zakończeniu korzystania przez Klienta z usług Sklepu, może on może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w pkt II. 2 i 3 Regulaminu, które są: 
  a) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów 
  z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep, za zgodą Klienta; 
  b) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania ze Sklepu; 
  c) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 
Okulary   Jak kupować?   Realizacja zamówienia   Zasady działalności   O nas
       
pozycjonowanie stron
© 2010 okularnia.pl | All rights reserved